Podstawowym celem platformy jest tworzenie i doskonalenie płaszczyzny do budowy relacji i prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, doradczej i edukacyjnej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.